Voedselbossen

Alternatieve manieren om voedsel te kweken zijn sterk in opkomst. Zo ook het ontwikkelen van voedselbossen. Een voedselbos bestaat uit een enorm divers systeem waarin vaste voedselplanten in een duurzaam wederkerend geheel samengroeien. Door het jaar wordt er in zeven tot negen lagen voedsel gewonnen. Er wordt niet geploegd of gewerkt met chemicaliën. De voortdurende bodembedekking houdt de bodem gezond. Het voedselbos wordt op den duur zelfvoorzienend, waardoor je een zelfredzaam systeem schept. Door de grote biodiversiteit profiteren planten van elkaar door het bieden van bescherming, het geven van voedingstoffen en het voorkomen van ziekten. Het doel van permacultuur is het voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden. Als je actief bezig bent met permacultuur verklein je je ecologische voetdruk aanzienlijk. Het belang van deze voedselbossen wordt ook onderkend door de Brabantse Milieu Federatie (BMF).

 

Programma

Eten doen we allemaal. Het is een basisbehoefte voor de mensen. Met bijna 7 miljard mensen op deze aarde en een verwachte groei naar 9 miljard, wordt echter steeds meer landbouwgrond aangelegd om alle monden te voeden. Door deze monoculturen vindt verarming van gronden plaats door veelvuldig gebruik van allerlei meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Dit veroorzaakt een onbalans in onze natuur en uiteindelijk zal dit zijn invloed hebben op het welzijn van de mens.

 

De Stichting European Green Academy (EUGA) wil aandacht vragen voor een alternatief voedselsysteem, namelijk de zogenaamde voedselbossen.

Bij een voedselbos worden ecologische principes van een natuurlijk bos benut om een verrassend grote variatie aan fruit, noten en eetbaar blad te produceren. Een voedselbos is tegelijkertijd een mooie plek, waar mensen, en dieren, maar ook vogels en insecten graag

verblijven. Voedselbossen zijn productief zonder de schadelijke input van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Bij een aangelegd voedselbos kan volstaan worden met minder beheer. Het zal niet alle monocultuur gewassen kunnen vervangen, maar we zien het als een goede aanzet voor meer biodiversiteit en verduurzaming.

  

U kunt ervoor kiezen om de hele dag aanwezig te zijn of een deel van de dag, ’s ochtends of ’s middags. Prijzen variëren van 75 euro voor een hele dag tot 50 euro voor het ochtend of middaggedeelte. Deelnemers die van plan zijn om een voedselbos te beginnen of reeds een voedselbos zijn begonnen, kunnen tegen een speciaal tarief van €35 de middagbijeenkomst bijwonen. Neem hiervoor contact op met de organisatie. 

Delen met je netwerk