European Green Academy, uw partner in Groen & Gezond.

 

Onze visie, missie & ambitie

Visie

Duurzaamheid, ecologie, natuurontwikkeling, landbouwtransitie, ontwikkeling van streekproducten, landgoederen, kennisoverdracht naar scholen en overige educatie, recreatie en toerisme zijn componenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het bestaansrecht van EUGA. Bestuur, adviseurs en netwerkpartners zullen bij toetreding affiniteit met (onderdelen van) deze gebieden moeten hebben.

Missie

De missie van de stichting European Green Academy wordt samengevat als het ontwikkelen, stimuleren en delen van kennis. De deskundigheid op het gebied van bodem, bomen en planten zetten we om in projecten om conventionele landbouw te transformeren naar alternatieve vormen van landbouw. 

Ambitie

De stichting zal als netwerkorganisatie een wezenlijke bijdrage leveren aan de bevordering van gezonde voeding door middel van gezond en goed bodemgebruik, ontwikkelen van educatiemateriaal, het geven van voorlichting hierover en haar kennis en kunde in te zetten de geformuleerde doelen te realiseren.