Voedselbossen

Alternatieve manieren om voedsel te kweken zijn sterk in opkomst. Zo ook het ontwikkelen van voedselbossen. Een voedselbos bestaat uit een enorm divers systeem waarin vaste voedselplanten in een duurzaam wederkerend geheel samengroeien. Bij een voedselbos worden ecologische principes van een natuurlijk bos benut om een verrassend grote variatie aan fruit, noten en eetbaar blad te produceren. Een voedselbos is tegelijkertijd een mooie plek, waar mensen, en dieren, maar ook vogels en insecten graag verblijven. Voedselbossen zijn productief zonder de schadelijke input van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Bij een aangelegd voedselbos kan volstaan worden met minder beheer. Het zal niet alle monocultuur gewassen kunnen vervangen, maar we zien het als een goede aanzet voor meer biodiversiteit en verduurzaming. Het doel van permacultuur is het voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden. Als je actief bezig bent met permacultuur verklein je je ecologische voetdruk aanzienlijk. Het belang van deze voedselbossen wordt ook onderkend door de Brabantse Milieu Federatie (BMF).

 

Voedselbossen congres 2017

 

De Stichting European Green Academy (EUGA) heeft 23 maart het congres over voedselbossen georganiseerd, waarbij fotograaf Toon Sanders de foto's heeft gemaakt.  

  


Lezingen

Download
Lezing Mary Fiers
Mary Fiers legt uit over hoe we goede verbindingen kunnen leggen tussen landbouw- en natuurorganisaties.
Mary Fiers presentatie 23 maart 2017.ppt
Microsoft Power Point presentatie 4.8 MB
Download
Lezing Wouter van Eck
Wouter van Eck legt uit wat een voedselbos is en wat de mogelijkheden hiervan zijn.
EUGA WvE Voedselbossen 23 maart 2017.ppt
Microsoft Power Point presentatie 25.5 MB
Download
Lezing John Vermeer
John Vermeer legt uit met welke juridische aspecten en belemmeringen u bij de aanleg van een voedselbos te maken krijgt
Presentatie John Vermeer.pptx
Microsoft Power Point presentatie 5.9 MB

Delen met je netwerk