2016: Eten of gegeten worden
1. Vraagstelling en achtergrond
Eten doen we allemaal. Het is een basisbehoefte voor de mensen. Met bijna 7 miljard mensen op deze aarde en een verwachte groei naar 9 miljard, is het noodzakelijk dat veel landbouwgrond aangelegd wordt om alle monden te voeden. Echter er is vaak sprake van monoculturen waardoor verarming van gronden plaatsvindt door veelvuldig gebruik van deze grond met allerlei bestrijdingsmiddelen. Dit veroorzaakt een onbalans in onze natuur, en uiteindelijk zal dit zijn invloed hebben op het welzijn van de mens. Wij willen aandacht geven aan een alternatieve wijze van voedselproductie door het opzetten van voedselbossen. Het zal niet alle monocultuur gewassen kunnen vervangen, maar we beschouwen het als een goede aanzet voor meer biodiversiteit en duurzaamheid van gronden.

2. Aanleiding voor de start van het project
Alternatieve manieren om voedsel te kweken zijn steeds meer in opkomst. Zo ook het ontwikkelen van zogenaamde voedselbossen. Een voedselbos bestaat uit een enorm divers systeem waarin vaste voedselplanten in een duurzaam steeds weerkerend geheel samengroeien. In wel zeven tot negen lagen. Er wordt niet gespit, maar voortdurende bodembedekking houdt alles gezond. Het belang van deze voedselbossen wordt ook onderkend door de Brabantse Milieu Federatie (BMF). De BMF heeft zicht tot doel gesteld om in de provincie Noord-Brabant 70 ha. voedselbossen te ontwikkelen. Om hier meer aandacht voor te vragen organiseert de European Green Academy in samenwerking met de BMF op 26 oktober een congres over deze voedselbossen.

3. Doelstelling congres
De European Green Academy heeft tot doel om alle kennis en kunde met betrekking tot bomencultuur te delen met bestuurders, (lokale) politici en burgers die meer bewust zijn van de schadelijke effecten van onze voedselproductieketen. Met de organisatie van een congres over voedselbossen willen wij bereiken dat deze alternatieve aanpak meer in de belangstelling komt te staan en dat dit een eerste aanzet is om een voedselbos in de gemeente Oisterwijk te ontwikkelen.


2017 Voedselbossen als serieus alternatief voor monoculuren.

2018 Wat draagt het voedselbos bij aan de klimaatadaptatie?
Vanuit de ontwikkelde visie dat een gezonde bodem zorgt voor gezond voedsel en leidt tot gezondere mensen. Effecten hiervan zijn:
– Het leidt tot vermindering van de kosten voor de zorg.
– Het schept een betere biotoop voor wilde insecten en bijen.
– Het heeft een positief effect op de klimaatverandering.
Constaterend dat:
– Voedselbossen een zeer goed – ook economisch- alternatief zijn voor de conventionele landbouw met haar monoculturen.
– Klimaatadaptatie onvoorwaardelijk noodzakelijk is voor een klimaatverandering.
– Agrariërs door een innoverende aanpak een goed bestaan kunnen hebben.
Besluit:
– Zich actief te richten op de nieuwe generatie, de schooljeugd, door samen hen de zg. eetbare schoolpleinen te realiseren.

2019 De toekomst van Agroforestry.
Wat is agroforestry?
Met agroforestry worden bomen teruggebracht in de landbouw, waardoor een robuuster systeem met meer ruimte voor biodiversiteit ontstaat.

2020 Agroforestry: verdienmodel voor agrariërs.