European Green Academy streeft naar een duurzame wereld voor volgende generaties. Mens en dier zijn nergens zonder de natuur, al lijken we dit soms te vergeten. De kracht van de natuur moeten we beschermen en op een juiste manier benutten door kennis en ervaring te delen. Er is nog veel winst te behalen als het gaat over bodemgezondheid, voeding, behoud van de biodiversiteit, (agrarische) scholing en het genezen van velerlei ziekten. Wij willen een autoriteit worden op het gebied van bodem-, bomen- en planten kennis. 

Wie zijn wij?

European Green Academy is een stichting, in de wandelgangen heten we EUGA.
De stichting is gevestigd in Oisterwijk aan de Almystraat 14, postcode 5061 PA,

Het bestuur wordt gevormd door:

Jos de Punder, voorzitter
Tjeu Paffen, secretaris                       info@euga.nl
Carel Brands, penningmeester         penningmeester@euga.nl
Harm Horlings, mede-organisator
Peter Princen, mede-organisator
Marieke Coenen, adviseur

Enkele wapenfeiten

  • Mede organisator van de openlucht expositie “Kunst en Bomen” 2014.
  • Jaarlijkse organisatie van een congres over bomen, voeding, gezondheid zie elders op deze site
  • Lezing voedselbossen Ecologica 2017
  • Voedselbossen congres 2018
  • Project eetbaar schoolplein 2019
  • Agroforestry voor agrariërs 2020

 

European Green Academy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer: KvK 67083633
Bankrelatie is IBAN NL15RABO0312 2953 59
De stichting is vrijgesteld van BTW.