Onze eerdere congressen


2016: Eten of gegeten worden

1. Vraagstelling en achtergrond

Eten doen we allemaal. Het is een basisbehoefte voor de mensen. Met bijna 7 miljard mensen op deze aarde en een verwachte groei naar 9 miljard, is het noodzakelijk dat veel landbouwgrond aangelegd wordt om alle monden te voeden. Echter er is vaak sprake van monoculturen waardoor verarming van gronden plaatsvindt door veelvuldig gebruik van deze grond met allerlei bestrijdingsmiddelen. Dit veroorzaakt een onbalans in onze natuur, en uiteindelijk zal dit zijn invloed hebben op het welzijn van de mens. Wij willen aandacht geven aan een alternatieve wijze van voedselproductie door het opzetten van voedselbossen. Het zal niet alle monocultuur gewassen kunnen vervangen, maar we beschouwen het als een goede aanzet voor meer biodiversiteit en duurzaamheid van gronden.

2. Aanleiding voor de start van het project

Alternatieve manieren om voedsel te kweken zijn steeds meer in opkomst. Zo ook het ontwikkelen van zogenaamde voedselbossen. Een voedselbos bestaat uit een enorm divers systeem waarin vaste voedselplanten in een duurzaam steeds weerkerend geheel samengroeien. In wel zeven tot negen lagen. Er wordt niet gespit, maar voortdurende bodembedekking houdt alles gezond. Het belang van deze voedselbossen wordt ook onderkend door de Brabantse Milieu Federatie (BMF). De BMF heeft zicht tot doel gesteld om in de provincie Noord-Brabant 70 ha. voedselbossen te ontwikkelen. Om hier meer aandacht voor te vragen organiseert de European Green Academy in samenwerking met de BMF op 26 oktober een congres over deze voedselbossen.

3. Doelstelling congres

De European Green Academy heeft tot doel om alle kennis en kunde met betrekking tot bomencultuur te delen met bestuurders, (lokale) politici en burgers die meer bewust zijn van de schadelijke effecten van onze voedselproductieketen. Met de organisatie van een congres over voedselbossen willen wij bereiken dat deze alternatieve aanpak meer in de belangstelling komt te staan en dat dit een eerste aanzet is om een voedselbos in de gemeente Oisterwijk te ontwikkelen.

2017 Voedselbossen als serieus alternatief voor monoculuren

2018 Wat draagt het voedselbos bij aan de klimaatadaptatie?

2019 De toekomst van Agroforestry

2020 Agroforestry: verdienmodel voor agrariërs