Oisterwijkse Heide: de uitdaging


Het gebied tussen Oisterwijk en Oirschot is een zeer boeiend gebied met geheel eigen karakeristiek.
European Green Academy wil dit gebied een status geven die het verdient. 
Het project is net gestart en zoals bij vele projecten hebben we aanjagers, maar we hebben ook "wapperende Handjes" nodig.
Als werktitel gebruiken we op dit moment ïmpulsgebied Oisterwijkse heide" maar tijdens het project zal ongetwijfeld een betere naam worden gevonden.

Doelstelling

We streven er naar om een duurzame toekomst van het gebied te verankeren door:
  • ·         Het ontwikkelen van een toeristisch / recreatief gebied. Hierin wordt uiteraard ook begrepen de aanleg en onderhoud van wandel-,fietsroutes en ruiterpaden.
  • ·         Het realiseren van duurzaamheidsidealen op alle mogelijke terreinen.
  • ·         Educatieve componenten ten behoeve van alle geledingen van de maatschappij in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder.
  • ·         Het ontwikkelen van cultuurhistorische projecten.
waarbij centraal staan duurzaamheid, ecologie cq. natuurontwikkeling, ontwikkeling van streekproducten, landgoederen, kennisoverdracht naar scholen, recreatie en toerisme.

Netwerkorganisatie

Samenwerken doe je niet alleen, De gemeente Oisterwijk, maar waarschijnlijk ook Oirschot zijn hierin de meest belangrijke.strategische partners

Daarnaast zijn er natuurlijk veel partijen die we tot onze strategische partners rekenen.

Publiek en Markt

Van idee naar realisatie kent een lange weg.
We zullen mensen moeten overtuigen. Onbekend maakt onbemind. We hebben het vaker meegemaakt: van "de hakken in 't zand" naar "zwaan kllef aan". Eeen mooi maar moeizaam traject waar we zeker niet voor terugdeinzen!

De resultaten

Het is vanzelfsprekend dat de beoogde resultaten vooraf helder in beeld zijn. Deze bepalen immers de aanpak en het verloop van het project.
Samengevat streven we in het impulsgebied naar de volgende resultaten:
  • ·         Het ontwikkelen van een toeristisch / recreatief gebied. Hierin wordt uiteraard ook begrepen de aanleg van wandel- en fietsroutes.
  • ·         Het realiseren van duurzaamheidsidealen op het gebied van energie.
  • ·         Educatieve componenten ten behoeve van het (basis) onderwijs.

Hoe te realiseren?

Al eerder aangegeven: we hebben mensen nodig. Dat mogen stagiaires zijn, maar ook ecologen, vrijwilligers. Vooral is er behoefte aan kennis van de omgeving zelf.
Er is inmiddels al de nodige basisinformatie, Geïnteresseerd? Vul het contactformulier in en we hebben snel een gesprek.

Neem contact met ons op