Onze visie en missie

Visie 

European Green Academy streeft naar een duurzame wereld voor volgende generaties. Mens en dier zijn nergens zonder de natuur, al lijken we dit soms te vergeten. De kracht van de natuur moeten we beschermen en op een juiste manier benutten door kennis en ervaring te delen. Er is nog veel winst te behalen als het gaat over bodemgezondheid, voeding, behoud van de biodiversiteit, (agrarische) scholing en het genezen van velerlei ziekten. Wij willen een autoriteit worden op het gebied van bodem-, bomen- en planten kennis. 

 

Missie 

De missie van de stichting European Green Academy wordt samengevat als het ontwikkelen, stimuleren en delen van kennis. De deskundigheid op het gebied van bodem, bomen en planten zetten we om in projecten om conventionele landbouw te transformeren naar alternatieve vormen van landbouw. 


Wij stellen ons aan u voor

Jos de Punder

Voorzitter

Eigenaar van onder andere Recreatie Company, Vakantiepark "De Reebok", ToerismeOisterwijk en ChaletCompany is Jos de Punder initiatiefnemer van het congres 'Voedselbossen'. "We weten al veel op het gebied van mensen en dieren, maar als het gaat om planten en bomen is er nog veel winst te behalen. Het is niet voor niets dat het thema voedselbossen steeds actueler wordt. Door de grond niet meer uit te putten, maar juist te voeden en ondersteunen zorgen we voor een betere wereld. Het organiseren van dit congres is pas het begin", aldus Jos de Punder.

 

Tjeu Paffen 

Secretaris 

"Ik heb een grote drive om op een verfrissende en vernieuwende wijze tegen zaken aan te kijken. Ik zie het glas altijd half vol, overzie snel situaties en handel gericht." Door grote interesse naar alternatieve manieren van voedselproductie, in het bijzonder het aanplanten van voedselbossen, is Tjeu secretaris van de stichting European Green Academy geworden. Door zijn werkzaamheden als procesmanager en projectleider bij Kamer van Koophandel, is Tjeu erg bekend met het organiseren van bijeenkomsten en workshops. 

Carel Brands

Penningmeester

Carel is niet alleen penningmeester bij deze stichting, maar ook bij Tour de Brabant, Het NatuurPodium en stichting ontmoetingscentrum de Coppele. Door zijn actieve bijdrage aan onder andere het opzetten van stichtingen, is Carel erg gedreven en initiatiefrijk. Problemen ziet hij als uitdagingen. Mensen als Carel zijn uiterst waardevol bij het opzetten van een stichting. 

Harm Horlings

Mede-organisator

Harm is jarenlang actief geweest bij een verschillende grote (boom)kwekerijen. "Nu ga ik rechtstreeks als zelfstandige de Europese boomkwekerij markt bedienen." Dit gebeurt vanuit Oisterwijk, midden in het Boomteelt gebied Noord-Brabant onder de naam 'Closer to Green'. Als meedenker is Harm buitengewoon kundig in het stellen van kritische vragen. Niets wordt aan het toeval overgelaten.